TRIEUDOAN Express
Mua hộ hàng Nhật – 日本の注文

Dịch vụ Mua hộ, Đấu giá và Vận chuyển hàng Nhật Bản. Hỗ trợ khách hàng giao thương, mua sẳm sản phẩm chất lượng từ Nhật về Việt Nam.

Xem tất các dịch vụ

Mua hộ hàng Nhật

TD Express sẽ tiến hành đặt hàng theo yêu cầu được xác nhận và làm các thủ tục để gửi hàng về Việt Nam.

Xem chi tiết

Vận chuyển Nhật - Việt

Dựa trên địa chỉ nhận đăng ký, TD Express tiến hành giao hàng trực tiếp đến cho bạn, thu nốt tiền hàng còn thiếu và kết thúc đơn hàng.

Xem chi tiết

Về TD EXPRESS

TD Express là nền tảng hỗ trợ giao thương chuyên tuyến Nhật chính thống đầu tiên tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ giúp bạn tiếp cận, kết nối, mở rộng nguồn hàng Nhật kinh doanh một cách nhanh nhất.

Xem thêm

Báo giá Vận chuyển
Hướng dẫn  Blog