Ký gửi hàng hóa

Ký gửi hàng hóa về kho

Ký gửi hàng hóa về kho của Triệu Đoàn tại Saitama sau đó TD sẽ vận chuyển về Việt Nam . Anh/chị vui lòng liên hệ trực tiếp với triệu đoàn qua facebook các nhân hoặc page để nhận mã ký gửi và file quản lý đơn hàng

  • Liên hệ trực tiếp qua Triệu Đoàn – fb.com/trieukobe or m.me/jbbmua
  • Triệu Đoàn sẽ set mã ký gửi và send file quản lý đơn hàng cho anh/chị tiện theo dõi
  • Anh/chi cập nhập tên sản phẩm, giá tiền và link sản phẩm mua ở dâu ( nếu có) vào file excel
  • Hàng hóa về kho – Triệu Đoàn sẽ update tại file excel đã gưi cho anh/chị